Cartea tehnica a construcției

 

Elaborarea și mentenanța cărții tehnice pentru locuințe

 

Cuprinde documentaţia privind:
 • proiectarea
 • execuţia
 • recepţia
 • urmărirea comportării în exploatare
 • intervenţii asupra construcţiei
Se predă proprietarului construcției:

La recepţia lucrării documentaţia privind proiectarea şi execuţia

La recepţia finală a lucrării documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei

 

Avantajele realizării cărţii tehnice:

 • Luarea la cunoștința a modificarile de structura suferite în timp de clădirea dumneavoastră. Acest lucru putându-se realiza prin compararea clădirii la momentul recepției sale cu situația existentă în prezent;
 • Posibilitatea de a vă proteja contra modificărilor “toxice” la structura de rezistență (ex: realizarea de spații neconforme la parterul cladirilor prin care unele elemente de rezistență au fost demolate parțial sau total). Fără cartea tehnică nu puteți realiza acest demers în justiție. Foarte important expertiza tehnică nu ține locul cărții tehnice!
 • Posibilitatea de a realiza în timp unele consolidări;
 • Oferirea unei imagini mult mai clare persoanelor care doresc achiziționarea unei cladiri care deține o carte tehnică;
 • Nu riscați sa fiți amendați pentru că nu detineți cartea tehnică;
 • In cazul unui eveniment (cutremure, inundaţii, incendii, ploi torenţiale, căderi masive de zăpadă, prăbușiri sau alunecări de teren etc ) să aveți posibilitatea de a oferi informații extrem de prețioase specialiștior, pentru ca mai apoi aceștia să poată intervenii cât mai rapid în luarea deciziilor.

 

IMPORTANT !!! Potrivit legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii se SANCTIONEAZA cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei PENTRU necompletarea si nepastrarea cartii tehnice a constructiei conform prevederilor legale.

Cu ce vă putem ajuta:

 

Servicii în construcţii

Demararea obținerii capitolelor A, B, C din cartea tehnică

Pentru cladiri nerezidentiale:

Ne vom ocupa integral de reconstructia acestor capitole sau de opisarea si verificarea acolo unde exista documente dar nu sunt opisate sau verificate.

Pentru cladiri rezidentiale-condominii:

Conf. HG 1588 din 2007 art 13 alin. 4, unităţile care au administrat clădirile şi sunt deţinătoare a cărţii construcţiei au obligaţia de a o preda asociaţiilor de proprietari, iar acolo unde aceasta nu mai există, să o reconstituie pe cheltuiala proprie.

Noi ne vom ocupa prin acordul scris al dumneavoastra de a obtine cartea tehnica de la aceste unitati mai sus mentionate.

Recuperarea cărții tehnice poate dura și până la 40 de zile.

Cost: în funcție de mărimea imobilului

 

Servicii în construcţii

Intocmirea capitolului D din cartea tehnică

Documentatia tehnică privind urmărirea comportării în exploatare și intervențiile în timp asupra construcției.

Procedura pentru a întocmi capitolul D din cartea tehnică este:

 • Prezentarea carții tehnice actuale ( capitolele A, B, C)
 • Consultarea carții tehnice
 • Deplasarea la construcția existentă pentru indentificare cladirii și inspectarea vizuală a stării acesteia
 • Redactarea capitolului D din cartea tehnică
 • Predarea cărtii tehnice cu capitolul D adăugat acesteia

Cost: în funcție de mărimea imobilului

 

Servicii în construcţii

Menținerea cărții tehnice – revizie periodică

Orice modificare a proprietăţii individuale se va aduce la cunoştinţa asociaţiei pentru înscrierea în jurnalul evenimentelor din cartea tehnică a construcţiei, prin depunerea în copie a actelor de autorizare, a procesului-verbal de recepţie şi a schiţelor (Conf. HG 1588 din 2007).

Cartea tehnică a construcţiei se întocmeşte şi se completează pe parcursul execuţiei de către toţi factorii care concură la realizarea lucrărilor, prin grija dirigintelui de şantier.

Ne vom ocupa de atasarea acelor dosare, documentele doveditoare ale modificarilor aduse constructiei, instalatiilor.

Cost: în funcție de mărimea imobilului

 

Servicii în construcţii

Refacere și reconstrucție carte tehnică

Acest serviciu de refacere carte tehnică presupune realizarea in totalitate sau partial conform legilor in vigoare a tuturor capitolelor din cartea tehnica (Capitolul A, Capitolul B, Capitolul C si Capitolul D). Dupa realizarea documentatiei aceasta va fi Opisata si predata in totalitate beneficiarului.

Cost: în funcție de mărimea imobilului

 

Cum comand?

0754.470.051

contact@likeconsulting.ro

Costuri variabile

– deplasarea la constructia pentru inspectie

– alte acte sau cerinte din partea beneficiarului ( expertize, relevee, etc)

 

 

De ce este obligatorie deținetinerea și menținerea la zi a cărții tehnice?

 

Administratorii de bloc și utilizatorii construcțiilor au următoarele obligații principale:

 • efectuarea la timp a lucrărilor de întreţinere şi de reparaţii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a construcţiei şi rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a construcţiilor;
 • păstrarea şi completarea la zi a cărţii tehnice a construcţiei şi predarea acesteia, la înstrăinarea construcţiei, noului proprietar;
 • asigurarea urmăririi comportării în timp a construcţiilor, conform prevederilor din cartea tehnică şi reglementărilor tehnice;
 • efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi de lucrări de reparaţii ale construcţiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate şi verificate potrivit legii;
 • asigurarea realizării lucrărilor de intervenţii asupra construcţiilor, impuse prin reglementările legale;
 • asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a construcţiilor, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

 

Pentru mai multe informaţii despre cartea tehnică, aici.