Cerere oferta evaluare imobiliara

 

Evaluare proprietati rezidentiale, comerciale si industriale

 • act de proprietate
 • incheiere de intabulare
 • extras de carte funciara pentru informare
 • plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • plan de situatie/amplasament si delimitare a bunului imobil/corpului de
  proprietate (scara 1:2000/ 1:500)
 • fisa bunului imobil/corpului de proprietate
 • releveu (schita) pe fiecare nivel al constructiei
 • certificat de urbanism
 • autorizatie de construire/desfiintare
 • proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor
 • copie carte de identitate client / copie certificat de inmatriculare

Evaluare apartament

 • act de proprietate
 • incheiere de intabulare
 • extras de carte funciara pentru informare
 • plan de amplasament si delimitare (scara 1:200 / 1:500)
 • fisa bunului imobil
 • releveu apartament
 • copie carte de identitate client/ copie certificat de inmatriculare.

Evaluare terenuri libere de constructii

 • act de proprietate
 • incheiere de intabulare
 • extras de carte funciara pentru informare
 • plan de incadrare in zona (scara 1:5000)
 • plan de situatie (scara 1:2000/ 1:500)
 • fisa corpului de proprietate (bunului imobil)
 • certificat de urbanism
 • copie carte de identitate client/ copie certificat de inmatriculare