Categorie: Certificat Energetic

 

Extinderea obligaţiei de afişare a certificatului de performanţă energetică este o măsură inclusă în Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, care a apărut în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 68 din 29 ianuarie şi se aplică de astăzi.

ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 346/2015 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Art. I. — Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 451 din 23 iulie 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c1), cu următorul cuprins:

„c1) aplicarea cerinţelor minime de performanţă energetică la elementul/elementele care face/fac parte din anvelopa clădirii şi are/au un impact semnificativ asupra performanţei energetice a acesteia, în cazul în care este/sunt modernizat/modernizate sau înlocuit/înlocuite;”.

Citeste mai departe

În conformitate cu prevederile art. 13 alin. (2) din Metodologia de stabilire a cotelor anuale obligatorii de energie electrică produsă din surse regenerabile de energie care beneficiază de sistemul de promovare prin certificate verzi şi a celor de achiziţie de certificate verzi, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 101/2014 (Metodologie), “cota de achiziție de CV estimată în anul t-1 pentru anul t și publicată pe site-ul ANRE conform alin. (1) va fi modificată semestrial în cursul anului t, dacă se constată o abatere mai mare de 10% față de cota menționată”.

ANRE a estimat și a publicat pe site-ul propriu în luna decembrie a anului 2014, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (7) din Legea nr. 220/2008, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în vigoare la acea dată (Lege), conform căruia “în prima decadă a lunii decembrie, ANRE publică pe site-ul propriu cota anuală obligatorie de achiziție de certificate verzi estimată pentru anul următor, numărul de certificate verzi estimate a fi emise pe baza informațiilor privind energia electrică estimată a se produce din surse regenerabile de energie pentru anul următor și consumul final de energie electrică estimat pentru anul următor”, cota obligatorie estimată de achiziție de CV pentru anul 2015 la valoarea de 0,274 CV/MWh.

Citeste mai departe

Persoanele fizice care, din 31 decembrie 2015, deţin o locuinţă cu destinaţie mixtă, unde au înregistrat sediu social ca persoana fizică autorizată sau ca un SRL, trebuie să depună o declaraţie până la data de 31 martie 2016 chiar dacă nu îşi desfăşoară activitatea acolo, precizează, Ministerul Finanţelor Publice.

'Persoanele fizice care din 31 decembrie 2015 au în proprietate clădiri nerezidenţiale sau clădiri cu destinaţie mixtă au obligaţia să depună o declaraţie, până la data de 31 martie 2016, conform Modelului 2016 -ITL aprobat prin ordinul comun MFP/MDRAP 4087/2069 din 22 decembrie 2015 publicat în MO nr.972/29.12.2015. Exemplu: în cazul în care am o locuinţă cu destinaţie mixtă (în apartament) unde am înregistrat un sediu social ca persoana fizică autorizată sau ca un SRL, chiar dacă nu-şi desfăşoară activitatea acolo, trebuie să depun această declaraţie până la 31.03.2016.

Aşadar, nu toate persoanele fizice trebuie să depună această declaraţie!', precizează Ministerul Finanţelor.

Potrivit noului Cod Fiscal, clădire cu destinaţie mixtă este clădirea folosită atât în scop rezidenţial, cât şi nerezidenţial.

Citeste mai departe

Guvernul a aprobat în ședința din 27 ianuarie a.c., la propunerea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), Ordonanța pentru modificarea şi completarea Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată. Ordonanța continuă transpunerea, în legislația națională, a Directivei 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanţa energetică a clădirilor (reformare).

„Am propus colegilor din Guvern o serie de modificări legislative importante ca să putem atinge țintele pentru anul 2020 la capitolul clădiri cu consum redus de energie pentru încălzire/răcire, pentru apa caldă, iluminat și electrocasnice. Proiectul aprobat miercuri era pe lista de măsuri prioritare ale ministerului pentru anul 2016; estimam realizarea lui implementarea în luna februarie, iată că am devansat puțin”, a declarat viceprim-ministrul Vasile Dîncu.

Noul act normativ prevede că toate clădirile noi, pentru care recepţia la terminarea lucrărilor se efectuează în baza autorizaţiei de construire emise începând cu 31 decembrie 2020, vor fi clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero (prescurtat nZEB, din engl. nearly zero energy buildings). Pentru clădirile publice, regula se aplică începând cu data de 31 decembrie 2018. În această categorie intră clădirile la care consumul de energie este aproape egal cu zero sau este foarte scăzut şi este acoperit, în proporţie de minimum 10% cu energie din surse regenerabile, inclusiv cu energie din surse regenerabile produsă la faţa locului sau în apropiere.

Citeste mai departe

Indiferent dacă ești vânzător sau cumpărător, sunt câteva aspecte legate de certificatul energetic pe care probabil nu le știai. Pe lângă faptul că acest document este necesar în momentul semnării contractului de vânzare-cumpărare al unui imobil, ar trebui să ții cont de următoarele:

Intrebari legate de certificatul energetic

1. Fără un certificat energetic la dosar, actul de vânzare-cumpărare poate fi declarat nul

Deși legea performanței energetice a clădirilor există din 2005, respectiv certificatele energetice au devenit obligatorii în cazul vânzării sau închirierii unui imobil din 2011, numai prin legea 159/2013 s-au inclus sancțiuni privind nerespectarea acestei prevederi. Astfel, contractele de vanzare-cumpărare la care nu este atașat certificatul energetic este supus “nulității relative”. Adică, tranzacția poate fi declarată nulă doar dacă cumpărătorul sau vânzătorul reclamă absența certificatului.

2. Există excepții de la regulă

Conform legii există anumite tipuri de clădiri pentru care nu trebuie întocmit un certificat de performanță energetică. În această categorie sunt incluse clădirile și monumentele protejate care au o valoare istorică sau arhitecturală deosebită sau fac parte dintr-o arie protejată; clădirile rezidențiale care vor fi utilizate cel mult 4 luni pe an; clădirile independente cu o suprafață utilă de până la 50m2; lăcașurile de cult; clădirile provizorii din zone industriale și nerezidențiale (pentru mai multe detalii vezi legea 372/2005, Art.8). Deși nu este specificat, nu este necesar un certificat energetic nici în cazul clădirilor care au un consum de energie 0 (precum depozitele).

 

 

Like Consulting – certificat energeticiti  prezinta principalele schimbari din noul cod fiscal pentru cei care vor sa cumpere sau sa vanda locuinte. De la anul, Fiscul ia la puricat toate tranzactiile facute pe sume mai mici decat preturile din grila notarilor.

Acum, tranzactiile imobiliare care se incheie la valori ce le depasesc pe cele din grila notarilor sunt impozitate la suma din contract. Regula nu se aplica insa si cand vine vorba de sumele sub cele din grila.

Concret, daca vrei sa vinzi, maine, un apartament cu, sa zicem, 40.000 de euro, iar el e evaluat de notari la 50.000 de euro, platesti impozit pentru aceasta din urma suma. Noul Cod fiscal schimba regulile, iar de anul viitor statul va impozita valoarea din contract, indiferent de pretul tranzactiei.

Definirea venitului din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal.

    ART. 77^1

    (1) La transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia, prin acte juridice intre vii asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii, contribuabilii datoreaza un impozit care se calculeaza astfel:

Citeste mai departe

 

Ministerul Finantelor se pare ca tine cont si de cererile primite din partea beneficiarilor cu privire la derularea programului Prima Casa. In acest sens a postat pe site-ul sau un act normativ care va modifica programele Prima Casa. In prezent legea spune ca nu puteti sa instrainati (vinde sau inchiria) locuintele achizitionate prin programul Prima Casa pe o perioada de 5 ani. Dupa perioada de 5 ani de interdictie de instrainare puteti sa-l vindeti sau inchiria numai cu acordul Bancii. Prezentul Actul Normativ propus de Minister spune ca vanzarea sau inchirierea locuintei se pot face chiar si mai devreme de perioada de 5 ani, stabilita initial, insa doar prin respectarea normelor impuse in program si dupa achitarea integrala a creditului. De asemenea, o locuinta achizitionata prin Prima Casa poate fi transformata si in sediu de firma. Like Consulting (Certificat energetic) va prezinta aceste principalele schimbari preconizate:

Unii finanțatori, precum Garanti Bank, au participat la programul Prima Casă în etapele anterioare împărţirii proporţionale a riscurilor şi a pierderilor și solicită reintrarea în Program. Pentru aceasta au obligația de a transmite FNGCIMM și Ministerului Finanțelor Publice nivelul costurilor totale pe care le vor aplica finanțărilor în cadrul Programului și de a semna cu prioritate Protocolul privind reutilizarea unui plafon la nivelul a 50% din soldul total al garanţiilor acordate în cadrul Programului, rezultat din împărţirea în mod egal a riscurilor şi pierderilor aferente soldului portofoliului de garanții acordate în cadrul Programului, iar după epuizarea plafonului reutilizat, va trebui să semneze Protocolul care stabileşte termenii şi condiţiile aplicabile garanţiilor acordate în cadrul Programului în condiţiile împărţirii în mod egal a riscurilor şi pierderilor.

Citeste mai departe

Like Consulting – certificat energetic este incepand de astazi membra a Asociatiei Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania. Like Consulting este reprezentata in cadrul Asociatiei de domnul Marius PANUTA!
Asociatia Auditorilor Energetici pentru Cladiri din Romania a fost infiintata din dorinta expertilor din domeniului auditului energetic de a participa activ la definirea, promovarea si sustinerea programelor de eficienta energetica si de protectie a mediului, in corelare cu principiile dezvoltarii durabile.

 

Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C. informeaza:

În luna iulie 2014, a avut loc, la sediul Inspectoratului de Stat în Construcţii, o întâlnire de lucru între reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP), Asociaţiei Producătorilor de Materiale pentru Construcţii din România (APMCR), Asociaţiei Producătorilor de Polistiren Expandat din România (ROMEPS) şi I.S.C. Discuţiile au vizat problematica expusă de către reprezentanţii ROMEPS, printre care solicitările de introducere în legislaţie a unui act normativ special, care să impună folosirea polistirenului expandat cu rezistenţa la compresiune de minimum 80 kPa (EPS 80), introducerea unor metode rapide de identificare vizuală (de exemplu, inscripţionarea plăcilor prin coduri de culoare), verificarea la utilizatori a documentelor legale privind achiziţionarea, necesitatea prelevării de probe la recepţia polistirenului şi verificarea prin cântărire a densităţii acestuia.

Citeste mai departe

 

Din 2012 până în prezent, tarifele certificatelor energetice, pentru aproape toate tipurile de imobile, au scăzut cu 50%, potrivit raportului emis de Like Consulting, pentru perioada 2012-2015.

            Astfel, dacă un certificat energetic pentru o garsonieră costa, în 2012, 300 de lei, la ora actuală auditorii energetici percep un onorariu de doar 150 de lei. Și pentru apartamentele cu două camere, tarifele au scăzut considerabil, de la 400 de lei la 180 de lei. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la case și clădiri. Dacă certificatul energetic pentru o casă costa 5 lei/mp, în 2012, auditorii energetici au trebuit să se adapteze la puterea de cumpărare a pieței și la concurența din ce în ce mai mare de la an la an, iar în 2015, tariful unui certificat a scăzut sub 2 lei/mp. De asemenea, și certificatele energetice pentru clădiri costă mult mai puțin în prezent, puțin peste 1 leu/mp, față de 4,5 lei/mp, cât costa în 2012.

Citeste mai departe