Detalii carte tehnica

 

Pentru toate construcţiile la care este întocmită cartea tehnică, aceasta se va completa în decurs de 6 luni de către proprietar sau administrator, cu aspectele apărute în timpul exploatării acesteia (inclusiv proiectele de execuţie a lucrărilor de remedieri sau modificări – acolo unde este cazul) în perioada începând de la 4 martie 1977.

În cartea tehnică se notează intervenţiile la construcţie în cadrul capitolului D. Intervenţiile la construcţiile existente se referă la lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiinţare parţială, precum şi la lucrări de reparaţii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul iniţial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, şi se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a construcţiei.

Avize sunt necesare pentru:

  • Lucrări de reconstruire
  • Lucrări de consolidare
  • Lucrări de transformare, extindere
  • Lucrari de desfiinţare parţială
  • Lucrări de reparaţii

Proprietarul sau administratorul va asigura activitatea de urmărire a comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia.

Urmărirea comportării construcţiei în exploatare şi intervenţiile în timp asupra acesteia se realizează fie direct, fie de proprietar sau administrator, fie de persoane împuternicite de aceştia, ce vor avea calitatea de responsabil cu urmărirea comportării în timp a construcţiei.

Cartea tehnică a construcţiei se păstrează pe toată durata de existenţă a obiectului de construcţie până la demolarea sa; după demolare, investitorul va preda exemplarul complet la arhiva unităţilor administrativ teritoriale, pentru păstrare.

În cartea tehnică apare modul de desfăşurare a acţiunii de post utilizare, pe baza instrucţiunilor elaborate de proiectant.

La schimbarea proprietarului, cartea tehnică a construcţiei va fi predată noului proprietar, care va avea obligaţia păstrării şi completării acesteia, consemnând faptul în procesul-verbal de predare-primire şi în jurnalul evenimentelor.

Cine face înscrieri în CTC?

Pentru realizarea de înscrieri în CTC este util să se apeleze la un birou de consultantă specializat, la un diriginte de şantier care are cunoştinţe în domeniu sau la Inspectoratul Teritorial Local în Construcţii pentru îndrumare în vederea completării în CTC.